ZWIEDZANIE KRAKOWA PRAKTYCZNE INFORMACJE

Dla kogo jest ta oferta czyli kogo oprowadza Ewa Gawryła:

 • osoby indywidualne które chcą zwiedzić Kraków
 • grupy planujące przyjazd do Krakowa
 • grupy przejeżdżające przez Kraków i mogące się zatrzymać na kilka godzin w Krakowie
 • organizatorzy pielgrzymek, konferencji, spotkań, wycieczek
 • uczestników pielgrzymek, konferencji, spotkań, wycieczek

Ewa Gawryła jest doświadczonym przewodnikiem oprowadzającym wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego przewodnika w języku polskim lub angielskim.

 

Zgłoszenia
Osoby indywidualne bądź organizatorzy wyjazdów i biura turystyczne chcące skorzystać z usługi przewodnickiej zgłaszają się:

 • mailowo
 • telefonicznie
 • smsem
 • przez stronę www

Czas zwiedzania Krakowa

 • 3-4 godz. to optymalny czas jednorazowego spotkania z przewodnikiem
 • 1 godzina zazwyczaj wystarcza na zwiedzenie jednego obiektu , muzeum
 • Całodniowe zwiedzanie powinno obejmować również godzinną przerwę na posiłek i uwzględniać dodatkowe atrakcje typu zwiedzanie muzeów, rejs statkiem itp.

Charakter zwiedzania

Zwiedzanie piesze.
W Krakowie trzeba być przygotowanym na to, że Stare Miasto jest niedostępne dla samochodów i innych mechanicznych środków transportu. By, zobaczyć, to co najważniejsze, trzeba nastawić się na piesze zwiedzanie.
Jeśli ktoś decyduje się na przejazd dorożką lub meleksem, to koszty takiego transportu płatne są dodatkowo.

 

Program zwiedzania

Program powinien być dostosowany do czasu i możliwości danych osób tj. dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych.
Przewodnik powinien zaproponować program i omówić go z zainteresowanymi.
Przewodnik realizuje program taki, jaki ostatecznie życzą sobie osoby zainteresowane.
Przewodnik, jeśli grupa została zgłoszona przez biuro turystyczne, realizuje program opracowany przez organizatorów.
W podstawowym 3 godz. programie zwiedzania miasta Krakowa nie uwzględnia się zwiedzania muzeów.
Muzea mają swoje odrębne zasady i regulacje zwiedzania.

 

Koszty zwiedzania

Na koszty zwiedzania składają się:

 • opłata za usługę przewodnicką
 • koszt biletów wstępu lub wejściówek (ustalane i określone dla danego obiektu przez zarządzających nim)

Przy dużych grupach powyżej 30 osób obowiązuję wynajęcie sprzętu audio lub zaangażowanie dodatkowego przewodnika
W muzeach obowiązuje limit osób zwiedzających w jednej grupie, jeśli jest on przekroczony istnieje konieczność zatrudnienia 2-go przewodnika.
Do kosztów zwiedzania nie wlicza się transportu (dorożki, meleksy, taksówki i inne)

 

Zasady płatności

Płatność może odbywać się gotówką lub przelewem wg. indywidualnych ustaleń.
Zazwyczaj płatność jest po zrealizowaniu usługi przewodnickiej i nie jest wymagana wcześniejsza przedpłata.
Bilety wstępu wykupuje się przed zwiedzaniem danego obiektu chyba, że dana instytucja ustaliła inaczej.

EWA GAWRYŁA DOŚWIADCZONY PRZEWODNIK PO KRAKOWIE

Wszystkie praktyczne informacje dotyczące zwiedzania Krakowa z przewodnikiem podałam na podstawie doświadczenia. Dlatego decydując się na zwiedzanie ze mną wiadomo czego się spodziewać. ale zwiedzanie ze mną, to również gwarantowana:

DOBRA ATMOSFERA

Gwarantuję pozytywne nastawienie i dobrą atmosferę,

DOSTOSOWANY PROGRAM

Pomagam i doradzam w ustaleniu najlepszego programu zwiedzania Krakowa i koniecznych rezerwacjach ale wybór, który wariant programu będzie realizowany, należy do Państwa.

CIEKAWA OPOWIEŚĆ

Moje opowieści są ciekawe. Interesująco opowiadam o Krakowie jego historii i zabytkach ale również o jego współczesności.

STAŁE KOSZTY

Rzetelnie informuję o kosztach i raz ustalone nie ulegają nagłej podwyżce czy zmianom.

ZWIEDZANIE MUZEÓW

Ze mną, na tych samych zasadach i wg. stawek przyjętych w danym obiekcie, zwiedza się muzea. Oprowadzam po komnatach Zamku Wawelskiego, Podziemiach Rynku, Fabryce Schindlera, Sukiennicach, Rydlówce.

ZNAJOMOŚĆ ANGIELSKIEGO

Gości anglojęzycznych (prywatnych, dzieci i młodzież w ramach programów wymiany, gości firmy, uczestników konferencji) można powierzyć mojej opiece.
Oprowadzam w języku angielskim (mam uprawnienia, a znajomość języka jest potwierdzona egzaminem Cambridge CAE)

WARTO ZWIEDZAĆ KRAKÓW ZE MNĄ