PYTANIA (FAQ)

1. Czy Ewa Gawryła ma prawo oprowadzać po Krakowie?

Tak. Przewodniczka Ewa Gawryła ma prawo oprowadzać po Krakowie, gdyz jest licencjonowanym przewodnikiem (legitymacja przewodnicka nr Pm/35/04 wydana przez Wojewodę Małopolskiego).

2. Czy wszyscy przewodnicy miejscy mają takie same uprawnienia do oprowadzania?

Nie. Część przewodników miejskich zdobyła dodatkowe uprawnienia do oprowadzania w poszczególnych muzeach np. Podziemiach Rynku, Fabryce Schindlera.

3. Czy przewodniczka Ewa Gawryła ma takie dodatkowe uprawnienia?

Tak. Podziemiach Rynku – legitymacja 95/2011, Fabryce Schindlera – legitymacja 195/2011

4.Jak jest różnica między przewodnikiem muzealnym a przewodnikiem miejskim?

Przewodnik muzealny jest specjalistą oprowadzającym po jednym muzeum (czasami jest to również pracownik sekcji edukacji danego muzeum i przeprowadza on lekcje muzealne i inne zajęcia).

Przewodniki miejski ma szerszy zakres oprowadzania, oprowadzając po całym mieście i niejednokrotnie ma również odrębne uprawnienia do oprowadzania w danym muzeum.

4. Czy warto zwiedzać z przewodnikiem miejskim czy wystarczy tylko przewodnik w danym muzeum?

W zależności od zwiedzanych obiektów trzeba określić czy w czasie wycieczki wystarczy przewodnik miejski i trzeba dodatkowo korzystać z przewodników w danym obiekcie.

Niektóre muzea np. Muzeum archidiecezjalne w Krakowie ma swój serwis przewodnicki i planując zwiedzanie tego muzeum trzeba zamawiać bilety i usługę przewodnicką.

5. Jak wybrać przewodnika?

Decydując się na przewodnika warto dowiedzieć się czy z tym samym przewodnikiem można zwiedzić również muzea takie jak np. komnaty zamku wawelskiego, Podziemia Rynku, Sukiennice, Muzeum Wyspiańskiego, Muzeum Mehoffera, Fabrykę Schindlera i inne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.