Wawel historia narodu

 

Wzgórze wawelskie

Nie sposób zwiedzać Krakowa bez odwiedzenia Wzgórza Wawelskiego.

Dla Polaków jest to miejsce szczególne.

 

Tu wprost namacalnie obcuje się z przeszło 1000-letnią historią państwa polskiego.

Na Wzgórze Wawelskie można wejść każdego dnia i choćby z zewnątrz zobaczyć Katedrę Wawelską, piękny, renesansowy wewnętrzny dziedziniec zamku, sam zamek i baszty oraz mury otaczające zewnętrzny dziedziniec. Z góry, ze wzgórza można spojrzeć na ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego.

Ale to nie wystarczy – choćby raz w życiu trzeba zdobyć się na trud zwiedzania wzgórza wraz z wejściem do Katedry Wawelskiej i komnat zamku królewskiego.

Wybór jest trudny gdyż nie da się w ciągu 1 dnia zobaczyć wszystkich 5 wystaw w Zamku (zajęłoby to około 4-5 godzin). Poza tym, decyzję o zwiedzaniu trzeba podjąć z pewnym wyprzedzeniem, gdyż na zamku obowiązuje wcześniejsza rezerwacja godziny wejścia i ilości biletów (ilość biletów sprzedawana w danym dniu jest limitowana).

 

Poniżej zamieszczam krótką informację o Katedrze Wawelskiej i ekspozycjach Zamku Wawelskiego oraz proponowaną przeze mnie trasę zwiedzania:

 

Katedra Wawelska

to tutaj zawiera się historia narodu polskiego od XI w. czyli czasów biskupa Stanisława ze Szczepanowa – patrona Polski (pochowanego w Katedrze o czym przypomina konfesja św. Stanisława) aż do współczesności, do pamiętnych wizyt papieża Jana Pawła II, który jako młody ksiądz swoją pierwszą mszę świętą sprawował w Krypcie św. Leonarda.

O historii tej przypominają również stojące w Katedrze i kryptach grobowce królów polskich.

Wstęp do katedry jest bezpłatny.

Natomiast przy chęci dokładnego zwiedzenia katedry z możliwością zwiedzania krypt i Wieży Zygmuntowskiej ze słynnym dzwonem fundacji króla Zygmunt Starego obowiązują bilety wstępu 12 zł/ 7 zł, które trzeba kupić przed wejściem do Katedry w kasie (nie wymagana jest wcześniejsza rezerwacja).

 

Zamek królewski

To muzeum, gdzie znajdują się wystawy takie jak:

  • Reprezentacyjne komnaty królewskie ze słynną kolekcją arrasów (bilety 18 zł/11 zł),
  • Zbrojownię i Skarbiec z mieczem koronacyjnym królów polskich (bilety 18 zł/11 zł),
  • Wawel zaginiony – wystawę o charakterze archeologicznym z pozostałością najstarszej wawelskiej budowli słynnej Rotundy bilety 8 zł/5 zł,
  • Wschód w zbiorach wawelskich bilety 8 zł/5 zł,
  • komnaty I piętra

 

Smocza Jama

udostępniana tylko okresowo od kwietnia do października bilet wstępu 3 zł

 

Trasa proponowana przeze mnie:

W związku z niemożnością zwiedzenia wszystkich wystaw i obiektów w ciągu jednego dnia proponuję ograniczenie zwiedzania Wzgórza Wawelskiego tylko do Katedry i Komnat królewskich reprezentacyjnych ze słynnymi arrasami lub zbrojowni i skarbca (oczywiście jeśli jest życzenie by zwiedzać więcej wystaw mogę służyć jako krakowski przewodnik gdyż mam takie uprawnienia)

 

Długość:

W wersji proponowanej przeze mnie zwiedzanie Wzgórza, Katedry i Zamku zajmuje 3 godz. W zależności od zwiedzanych obiektów i wystaw może trwać dłużej.

 

Koszty:

Zależą od zwiedzanych obiektów.

Zwiedzenie Katedry i jednej z wystaw Zamku dla grupy nie przekraczającej 30 osób to koszt:

– usługi przewodnickiej 250 zł,

– oraz obowiązkowa opłata za wejście do zamku tzw. wejściówka  38 zł od grupy (ilość osób w grupie ograniczona jest do 30).

Bilety wstępu: od każdej osoby dorosłej w grupie 30 zł, dzieci i młodzież 17 zł.

 

Informacje na temat cen biletów wstępu:

Katedra 11 zł/ 6 zł,

Komnaty reprezentacyjne z arrasami 18 zł/11 zł,

Skarbiec ze Zbrojownią 18 zł/11 zł,

Wawel zaginiony 8 zł/ 5zł,

Wschód w zbiorach wawelskich 8 zł/ 5zł,

Smocza Jama 3 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.